Тигүүчү жана бычуу курсу Бишкекте

Тигүүчү жана бычуу курстары Бишкекте

Кемчиликсиз көрүнүштү каалагандар үчүн!!!

Келбеттин бардык татыктуу жерлерин белгилеп жана чындап ыңгайлуу болгон кийим бул, сиздин өлчөмүңүзгө так бычылган жана тигилген кийим болушу мүмкүн. Өзүңүздү текшерүүдөн өткөн тикмечиңиз болсо жакшы. Бирок, андай тикмечини табуу кыйын, андан соң ага кеткен өлчөөлөргө кеткен убакыт канча!
Акыркы модада, кынтыксыз жакшы көрүнгүсү келген айымдар качан эле өзүлөрүнө бычуу жана тигүү боюнча курстарын ачып алган. «Илбирс Плюс» окутуу борбору ушул курстарын өтүүгө чакырат.
Сиздер өздөштүргөн базалык көндүмдөр силердин өзүңуздөргө жана балдарыңыздарга кийимдерди тигүүнү үйрөтөт.
Курста тиккенди гана эмес, журналдардан жана озүнөрдүн тилкемелер менен иштегенге үйрөтөт. Бул ар кандай моделдерди келбетке өзүнүздөр тууралаганга жардам берет. Башталгыч тикмечилерди кыйынчылыкка алып келген бычуунун майда деталдарына өзгөчө көнүл бурулат. Көнүгүүлөрдөн өткөндөн кийин сиз жазаган жең, чөнтөк, жакалар абдан тыкан болуп калат.
Окутуу 100% пайыз практика түрүндө болот.

Тигүүчү жана бычуу курстары

Швейное дело

Швейное дело

Технология шитья

 

http://ilbirsplus.com/stoimost-kursov/

https://bit.ly/2IIC5jY

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать + 3 =