Сегодня 31 июля

Всемирный день рейнджера (World Ranger Day), или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы. Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3389/ © Calend.ru

Тигүүчү жана бычуу курсу Бишкекте

Тигүүчү жана бычуу курстары Бишкекте Кемчиликсиз көрүнүштү каалагандар үчүн!!! Келбеттин бардык татыктуу жерлерин белгилеп жана чындап ыңгайлуу болгон кийим бул, сиздин өлчөмүңүзгө так бычылган жана тигилген кийим болушу мүмкүн. Өзүңүздү текшерүүдөн өткөн тикмечиңиз болсо жакшы. Бирок, андай тикмечини табуу кыйын, андан соң ага кеткен өлчөөлөргө кеткен убакыт канча! Акыркы модада, кынтыксыз жакшы көрүнгүсү келген айымдар Читать больше проТигүүчү жана бычуу курсу Бишкекте[…]

Укалоону окутуу (массаж) Бишкекте

Укалоону окутуу курстары Бишкекте Биздин окутуу борбордо окутуу программалары бардык нормативдик жана окутуунун бардык талаптарына ылайык түзүлгөн. Көптөгөн курстарда окутуу теориялык түрдө коп берүү менен окутуу сааттарын көбөйтүп, тажырыйба түрүндө аз берилет. Биздин курста, ар бир көнүгүүнү өзүнөрдө сезүү жана өздөштүрүү үчүн, ошондой эле массаж алып жаткан кардар кандай сезимдерди кабыл алып жатканын билүү үчүн, Читать больше проУкалоону окутуу (массаж) Бишкекте[…]

Бухгалтерские курсы в Бишкеке

Бухгалтерские курсы в Бишкеке Бухгалтерские курсы в нашем Учебном Центре рассчитаны как на начинающих, так и на опытных бухгалтеров у которых по каким-либо причинам был  перерыв в работе и требуется восстановить утраченные навыки и  разобраться во всех изменениях, которые произошли в бухгалтерском учете за последнее время. Занятия на курсах бухгалтеров в Бишкеке проводятся в центре Читать больше проБухгалтерские курсы в Бишкеке[…]