Укалоону окутуу (массаж) Бишкекте

Укалоону окутуу курстары Бишкекте

Биздин окутуу борбордо окутуу программалары бардык нормативдик жана окутуунун бардык талаптарына ылайык түзүлгөн. Көптөгөн курстарда окутуу теориялык түрдө коп берүү менен окутуу сааттарын көбөйтүп, тажырыйба түрүндө аз берилет. Биздин курста, ар бир көнүгүүнү өзүнөрдө сезүү жана өздөштүрүү үчүн, ошондой эле массаж алып жаткан кардар кандай сезимдерди кабыл алып жатканын билүү үчүн, силерге бири-биринерге практикалык көнүгүүлөрдү жазоо менен калыптандырылат.
Бардык керектүү материалдарды, кагазда чыгарылган түрдө берилет.
Тажырыйбалык (практикалык) саттар сабактын 95 пайызын түзөт.
Сабактар шаардын ортосунда, иш күндөрү жумасына 5 жолу саат (14:00төн-21:00гө чейин)
Биз сунуштап жаткан курстан башка кызыктуу багыттарды өздөштүрүү менен акырындап башка жаңы методикаларын өздөштүрө аласыңар. Биринчиден классикалык массаж жана төмөнкү түрлөрүн үйрөнөт:
• Классикалык
• Дарылоо, рефлекторно-сегментардык
• Балдуу,
• Антицеллюлиттик,
• Вакуумдук (банка менен),
• Чекиттик (точечный),
• Стоун
• Косметикалык ж.б.

Укалоону окутуу (массаж) Бишкекте

Укалоону окутуу (массаж) Бишкекте

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семнадцать + 4 =